Farget betongtilslag

Vi leverer flere typer steinmaterialer med forskjellig farge til betongindustrien.

Dette er steinmaterialer som i hovedsak benyttes til frilegging i fasadeelementer for å gi en ønsket farge på betongen.

Spenncon og Overhalla Cementvare er noen av våre kunder som benytter slikt tilslag etter behov.

Etter forespørsel fra Kari Elise Mobeck ble vi forespurt om å levere tilslag til hennes kunstverk “Reiret under vingen”.
Det ble valgt serpentin i fraksjonene 0-1/1-3/3-8mm. Tilslaget ble knust på slagknuser for å oppnå et meget kubisk tilslagsmateriale.