Gjenbruk/mottak/deponering

Frøseth har flere godkjent mottak for asfalt, betong og inerte masser.

Hello

  • Asfalt/betong (godkjennelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling).
  • Gjenvinning/knusing av betong.
  • Deponering av inerte masser (med dette menes grusmasser og “jordmasser, samt de røtter og kvister som naturlig følger jordsmonnet”.)

Halsan

  • Deponering av inerte masser (med dette menes  grusmasser og “jordmasser, samt de røtter og kvister som naturlig følger jordsmonnet”.)

Mosvik

  • Deponering av inerte masser (med dette menes  grusmasser og “jordmasser, samt de røtter og kvister som naturlig følger jordsmonnet”.)

Vedrørende mottak av returbetong, returasfalt og inerte masser i vårt brudd Hello.

Ta kontakt før du kommer, slik at vi kan henvise deg til riktig sted og slik at vi får veid det inn over vekta vår.

Hovednr. kontor: 979 92 400

 

Betong:

All betong som tas imot skal være ren, dvs. at betongen ikke skal inneholde maling eller annen forurensning.

Betong skilles på returbetong; med og uten armering – disse har to forskjellige varenr.

Tippes på anvist plass.

Asfalt:

Mottak av asfaltflak og fresemasser.

Skal ikke inneholde annen forurensning.

Tippes på anvist plass.

Inerte masser:

Med dette menes  grusmasser og “jordmasser, samt de røtter og kvister som naturlig følger jordsmonnet”.

Tippes på anvist plass.