Pukk

Frøseth AS produserer og selger ulike typer pukk.

Det produseres pukk for vegbygging, betong, asfalt, kommunalteknisk anlegg og jernbane.

Frøseth AS produserer og leverer pukk og grus med kvaliteter / styrke og korngradering iht. gjeldende spesifikasjoner.