Pukk

Frøseth produserer og selger ulike typer pukk.

Det produseres pukk for vegbygging, betong, asfalt, kommunalteknisk anlegg og jernbane.

Frøseth produserer og leverer pukk og grus med kvaliteter/styrke og korngradering iht. gjeldende spesifikasjoner.