Sand

Frøseth produserer og selger ulike sand- og grusprodukter

Tilslagsleverandør til asfalt og betong

  • STØPSAND/PUSSESAND ihht NS-EN 12620 og NS-EN 13043.
  • VEIGRUS.
Frøseth produserer ulike spesialprodukter for idrettsanlegg, parkanlegg og hager som:
  • STØTSAND/fallsand under lekeapparater.
  • LEKESAND til lekeplasser og barnehager.
  • DRESSESAND til golf- og fotballbaner.
  • TOPPDEKKE til ridebane.

 

I forbindelse med kvalitetskrav har vi etablert og følger et system for

produksjonskontroll som tilfredstiller klasse P1. Godkjent av Kontrollrådet.

Vår støtsand er godkjent av Applica som fallunderlag med kritisk fallhøyde på 2,31m.

HIC-målingene er utført etter NS-EN 1177.