Strøsand

Vi leverer flere typer strøsand/strøsingel som er deklarert ihht. krav fra Statens Vegvesen.

På lager har vi 0-6/0-8 knust natur, 0-4 fastsand, og 2-8 knust fjell.

De fleste av disse massene blir lagret under tak, slik at massene forblir så tørre som mulig, og at vi unngår innblanding av snø i vinterhalvåret.

Noen av fraksjonene leveres ferdig innblandet med salt (2%).