Meny

Produksjonssteder

Mosvik

63.826821245609125,10.854105949401855

Tjuvholet ligger i Mosvik, i Inderøy Kommune ca 10 km ifra Mosvik sentrum. Her har vi masser til veibyggingsformål. Hjullaster med vekt, godkjent for kjøp og salg, selvbetjening etter avtale.

Volen

Vukuvegen 7650, Verdal, Norge

Volen ligger i Vuku, Verdal Kommune ca 12 km ifra Verdal sentrum. Hjullaster med vekt, godkjent for kjøp og salg, selvbetjening etter avtale. Her har vi masser til asfalt, betong og veibyggingsformål.

Breding

Vukuvegen 1044, 7660 Vuku, Norge

Breding ligger i Vuku, i Verdal kommune ca 15 km ifra Verdal sentrum. Hjullaster med vekt, godkjent for kjøp og salg, selvbetjening etter avtale. Her har vi masser til asfalt- og betongformål.

Klinga

Leksdalsvegen 7650, Verdal, Norge

Klinga Steinbrudd ligger mot Leksdal, i Verdal Kommune ca 6 km ifra Verdal sentrum. Hjullaster med vekt, godkjent for kjøp og salg, selvbetjening etter avtale. Her har vi asfalt og veibyggingsmaterialer.

Høilo

Ravlovegen 66, 7650 Verdal, Norge

Høilo ligger i Vinne, i Verdal Kommune ca 8 km i fra Verdal sentrum. Massetaket innehar driftskonsesjon av Dirmin (Direktoratet for mineralforvaltning). Her har vi kalkprodukter til industri og betong formål.

Hello

Ravlovegen 144, 7650 Verdal, Norge

Hello ligger i Vinne, i Verdal Kommune ca 8 km ifra Verdal sentrum. Her finner du våre kontorlokaler og laboratorium. Bruddet er alltid bemannet.

Halsan

Fylkesveg 125, 7600 Levanger, Norge

Halsan steinbrudd ligger i Levanger Kommune ca 5 km ifra Levanger sentrum. Massetaket innehar driftskonsesjon av Dirmin (Direktoratet for mineralforvaltning).